Fiets kwijt?

Het ondenkbare is gebeurd, jouw fiets staat niet meer waar je hem achtergelaten hebt. En nu?

Oh nee, gestolen... wat doe ik nu?

Oh nee, gestolen... wat doe ik nu?

Aangifte via police on web en check website www.gevondenfietsen.be

Er worden heel wat fietsen gestolen in een stad en aan stations. Aan de andere kant worden heel wat fietsen teruggevonden. Het zijn fietswrakken, weesfietsen (niet-gestolen fietsen), achtergelaten fietsen (die langer dan drie maanden blijven staan). Deze fietsen worden op aangeven van Eco-Velo, de politie, de dienst Gemeenschapswachten of na melding van burgers opgehaald en 3 maanden bewaard. Elke opgehaalde fiets wordt met foto op de website www.gevondenfietsen.be geplaatst. Op die manier kan de rechtmatige eigenaar zijn fiets terugvinden.

Ontruiming fietsstalling station

Ontruiming fietsstalling station

Hoe weet je wanneer een fietsenstalling ontruimd wordt? Een ontruiming (datum en uur) wordt minstens 1 week vooraf aangekondigd met affiches. Op de datum vermeld op deze affiche wordt aan elke fiets een label gehangen dat vervalt van zodra de fiets verplaats wordt. Enkele weken later worden de fietsen die nog steeds het label dragen overgebracht naar de Stedelijke werkplaatsen (Hoogleedsesteenweg 143 - 051 22 72 11). Op deze manier kunnen we de weesfietsen en wrakken uit de fietsstalling halen zodat de beschikbare plaatsen optimaal gebruikt kunnen worden voor de pendelaars.
 

Diefstal preventie - Fietsen labelen

Diefstal preventie - Fietsen labelen

Fietsen kunnen gratis gelabeld worden bij Eco-velo tijdens de openingsuren. Je rijksregisternummer wordt door middel van een fraudebestendige sticker op het frame van je fiets gekleefd. Hierdoor wordt jouw fiets herkenbaar, minder interessant voor fietsdieven en kan men bij het terugvinden je fiets makkelijker terugbezorgen.

Vervangfietsen

Vervangfietsen

Is je fiets gestolen, dan kan je bij Eco-velo terecht voor een gratis vervangfiets (max. 2 maanden). Voorwaarden: je bent inwoner van Roeselare, je hebt aangifte gedaan van fietsdiefstal, de gestolen fiets was gelabeld en je bent bereid een waarborg te betalen van € 50.