Werken bij De Kringwinkel

Tewerkstellingskansen creëren is dan ook één van onze hoofddoelstellingen. Binnen de VZW stellen we op vandaag meer dan 200 mensen tewerk onder verschillende statuten (vast contract, maatwerk, Art. 60, arbeidszorg, brugproject, stage ...).

Om te werken binnen een maatwerkbedrijf, moet je toegeleid worden door de VDAB of De werkwinkel, het OCMW van jouw gemeente of via GTB. Daar krijg je de nodige informatie en zal men kijken of je aan de nodige voorwaarden voldoet.

De jobaanbiedingen binnen de omkadering van het maatwerkbedrijf vind je ook op deze pagina.

Commercieel medewerker - vlinder (voltijds, 38/38)

Roeselare, Izegem, Torhout, Tielt Omkadering
Meer info
Omschrijving:

Functiedoel

Onder aansturing van de commercieel directeur geef je ondersteuning in de commerciële activiteiten (Kringwinkels inclusief Eco café’s en Eco-velo) binnen de Kringwinkel Midwest.   Afhankelijk van de bezetting in de winkels, zal dit de helft van jouw takenpakket zijn. Voor de andere tijd zal je ofwel ingeschakeld worden voor projectwerk ofwel ondersteuning bieden in Kringwinkel Roeselare.

Profiel

Je bent een enthousiaste duizendpoot met commerciële vaardigheden en kan zowel in team als zelfstandig werken. Daarnaast ben je oplossingsgericht ingesteld en flexibel. Je hebt interesse en/of ervaring met de begeleiding van doelgroepmedewerkers.

Takenpakket

In opdracht en ondersteuning van de commercieel directeur sta je in voor:

Commerciële ondersteuning Kringwinkels en Eco-velo:

Je werkt je in de activiteiten in zodat je ondersteuning kan geven bij:

 • Piekmomenten en specifieke acties
 • Hiaten in bezetting opvangen
 • Aanspreekpunt en coach doelgroepmedewerkers
 • Voorbeeld in klantenbehandeling 

Ondersteuning projectwerk commercieel:

Je ondersteunt bij de uitwerking en implementatie van bepaalde projecten, bijvoorbeeld:

 • Verder uitwerken concept Eco café’s
 • Pop-up-verkoop
 • Stock verkoop

Belangrijke competenties

 • Motivatie, enthousiasme en interesse hebben voor de doelstellingen, werking en waarden van De Kringwinkel in al zijn activiteiten. (De Kringwinkel met zijn Eco café’s en Eco-velo)
 • Commerciële feeling en klantgerichte ingesteldheid
 • Vertrouwd zijn met actuele communicatiemiddelen
 • Sterke organisatorische vaardigheden
 • Creatief & flexibel
 • Teamplayer en opdrachtuitvoerend
 • Het bewaren van de nodige discretie omtrent projectinformatie
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Flexibel kunnen omgaan en inspringen met vragen en noden

Opleiding, ervaring, bereidheid

 • Je bent in het bezit van een bachelor-diploma of gelijkwaardig door ervaring met commerciële kennis en hands-on ingesteldheid.
 • Je kan/wil flexibel ingezet worden.
 • Ervaring in een commerciële omgeving is een pluspunt.
 • Ervaring met begeleiding van mensen met een laag scholingsniveau en lange werkloosheidsduur is een pluspunt.
 • Bereid zijn om praktisch werk te doen samen met doelgroep medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden

 • Verloning:
 • Vlaamse Gemeenschap 22/6 - barema C4 van PC327.01
 • Maximum 15 jaar nuttige anciënniteit
 • €7.71 maaltijdcheques (zichtwaarde) per gewerkte dag
 • Voltijdse tewerkstelling: 38/38
 • Zaterdagwerk: 1 op 2 zaterdagen
 • Contract van onbepaalde duur
 • Plaats van tewerkstelling: commerciële vestigingen Roeselare, Izegem, Torhout, Tielt
 • Standplaats: Kringwinkel Roeselare
 • Indien mogelijk: onmiddellijke indiensttreding

Procedure

 • Mail je cv en motivatiebrief  naar camille.slambrouck@dekringwinkelmidwest.be
 • De testing gebeurt in samenwerking met Quest-it

Polyvalent werkbegeleider-coach Logistiek - voltijds - 38/38

Izegemstraat 70a 8770 Ingelmunster Omkadering
Meer info
Omschrijving:

Functiedoel:

Samen met je twee collega werkbegeleider-coaches sta je in voor de logistieke organisatie van onze vzw. Daarbij begeleid en ondersteun je onze doelgroepmedewerkers bij het uitvoeren van hun job.

Je komt terecht in een vzw in volle ontwikkeling en kan mee de bakens uitzetten voor de toekomst van onze organisatie. We verwachten  dan ook een positief ingesteld iemand met veel “goesting”. Je krijgt de kans om je ten volle te ontplooien.

Voor wie:

Je bent een logistieke duizendpoot met een grote interesse in sociale economie en de Kringwinkel. Je bent flexibel en een teamspeler die ook zelfstandig kan werken. Daarnaast heb je een logistieke feeling en operationeel inzicht. Je denkt oplossingsgericht en kan een team van ongeveer 25 medewerkers aansturen. Je bent niet bang om samen met de doelgroepmedewerkers praktisch werk te verrichten.

Takenpakket

Samen met je twee collega’s sta je in voor de organisatie en begeleiding in de logistieke afdeling van de Kringwinkel Midwest. In functie van noden sta je mee in voor de back-up van de technische ateliers.

Operationeel

Je staat mee in voor de dagdagelijkse organisatie, planning en uitvoering van de logistieke opdrachten en de begeleiding van onze doelgroepmedewerkers.

Je bent mee verantwoordelijk voor de (verdere) ontwikkeling van (deel)projecten:

 • Ontwikkeling en uitvoering inboedelservice en LOI (Lokale Opvang Initiatieven).
 • Uitbouw samenwerking met recyclageparken.
 • Begeleiding en opleiding van magazijniers in de verwerking van alle logistieke aspecten.
 • Promotor van de digitale ontwikkeling binnen logistiek.

Begeleiding:

Je staat in voor de coaching van medewerkers in functie van competentie-versterking, groei- en ontwikkelingsmogelijkheden:

  • Inschatten van motivatie, vaardigheden, competenties en mogelijkheden.
  • Doelgroepmedewerkers in hun dagdagelijks functioneren coachen en ondersteunen (zowel mensgericht als resultaatsgericht).
  • Voorbereiden en uitvoeren van de nodige begeleidingsgesprekken (POP, EG en FG).
  • Je staat in voor de organisatie, administratie en opvolging van coachingstrajecten van de doelgroep medewerkers.

Algemeen

  • Je bent mee verantwoordelijk voor de samenwerking en het overleg binnen het eigen team.
  • Je zorgt voor de afstemming met andere teams (logistiek centrum, winkels, ondersteunende diensten) volgens de afgesproken werkwijzen.
  • Je rapporteert aan de directie.

Belangrijke competenties

 • Motivatie, enthousiasme en interesse hebben voor de doelstellingen, werking en waarden van de Kringwinkel in al haar activiteiten.
 • Vertrouwd zijn met actuele communicatiemiddelen.
 • Resultaatgerichte leidinggevende capaciteiten.
 • Sterke organisatorische vaardigheden.
 • Je kan flexibel en constructief omgaan met ad-hoc vragen en noden.

Opleiding, ervaring, bereidheid

 • Je bent in het bezit van een bachelor-diploma of gelijkwaardig door ervaring met operationele kennis en een hands-on ingesteldheid.
 • Ervaring met werkbegeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
 • Je bent administratief onderlegd.
 • Je beschikt over een hands-on mentaliteit en een goede fysische gezondheid.
 • Minimum in bezit van een rijbewijs B en interesse in het behalen van een rijbewijs C.
 • Heftruckbrevet hebben of de bereidheid hebben om die intern te behalen.
 • Bereid om praktisch werk te doen samen met doelgroepmedewerkers.

Arbeidsvoorwaarden

 • Voltijdse tewerkstelling – 38/38
 • Contract onbepaalde duur
 • Standplaats = logistiek centrum Ingelmunster, rekening houdend met verplaatsingen i.f.v. projecten
 • Wedde: Vlaamse Gemeenschap 22/6 - barema C4 van PC 327.01,

Maximum 15 jaar nuttige anciënniteit

€7.71 maaltijdcheques per gewerkte dag

 • Zaterdagwerk mogelijk
 • Onmiddellijke indiensttreding

Procedure

 • Motivatiebrief + CV doormailen naar camille.slambrouck@dekringwinkelmidwest.be
 • Voor de testen werken we samen met Quest-it

Medewerker personeels- en loonadministratie (Voltijds 38/38 - 4/5e bespreekbaar)

Izegemstraat 70a 8770 Ingelmunster Omkadering
Meer info
Omschrijving:

Functiedoel

Je staat zelfstandig in voor de organisatie, de uitvoering en de opvolging van de personeels- en loonadministratie. Je werkt hiervoor nauw samen met het sociale secretariaat.

Je komt terecht in een organisatie in volle ontwikkeling en kan mee de bakens uitzetten voor de toekomst van onze organisatie. Wij verwachten een positief ingesteld iemand met veel ‘goesting’.

Takenpakket

Je maakt deel uit van het HR-team, bestaande uit 2 medewerkers Human Resources, een medewerker loon- en personeelsadministratie en een doelgroepmedewerker.  Je bent verantwoordelijk en staat in voor onderstaande taken. Je wordt in de uitvoerende administratie bijgestaan door een maatwerkmedewerker, waarvan je ook de coaching opneemt.  Je werkt heel nauw samen met je collega’s medewerker HR. Je rapporteert aan de directeur ondersteunende diensten.

 1. De organisatie, de uitvoering en opvolging van de personeels- en loonadministratie
   • Het beheer van medewerkersdossiers, aan- en afwezigheden in de tijdsregistratie
   • Het beheer van medewerkersdossiers in loonverwerkingsprogramma (opmaak en opvolging)
   • De uitbetaling van de lonen voorbereiden in nauw overleg met het sociaal secretariaat
   • De opmaak en opvolging van arbeidscontracten
   • De afhandeling en opvolging van diverse administratieve en sociale documenten aansluitend bij tewerkstelling ( progressieve tewerkstelling, arbeidsongevallen, loonbeslag, …)
   • De afhandeling van individuele vragen met betrekking tot ziekte, deeltijds werken, verlof, tijdskrediet, …
   • De contacten met sociaal secretariaat
   • Correcte toepassing van de arbeidswetgeving

 1. De organisatie, de uitvoering en opvolging van de personeelsadministratie voor specifieke tewerkstellingsstatuten (o.a. arbeidszorg, AMA, stages, art 60, …)
   • Opmaak van contracten
   • Administratie in- en uitdiensttreding
   • Instaan voor administratie bij uitbetalingsinstellingen in voorbereiding van opstart, tijdens contract of bij einde samenwerking. (vakbond, mutualiteit, RVA/VDAB, …))
   • Opvolging van prestaties en voorbereiding uitbetaling onkostenvergoeding

 1. De organisatie, de uitvoering en opvolging van administratie ifv tewerkstellingssubsidies
   • Opvolging bezetting en verhouding van de verschillende statuten (sociale werkplaats, art. 60, arbeidszorg, werkstraffen, brugproject) binnen alle afdelingen en vestigingen van de vzw
   • De afhandeling en opvolging van diverse administratieve documenten aansluitend bij de subsidiëring van medewerkers
   • De uitvoering en opvolging van prestatierapporteringen aan Vlaamse Overheid in functie van subsidiemaatregelen
   • De contacten met de subsidieverstrekkers
   • Actief meedenken rond optimalisatie van subsidies

 1. Ondersteuning personeelsbeleid en algemeen beleid
   • Je adviseert de directie in de verdere vormgeving en ontwikkeling van personeelsadministratie en personeelsbeleid in het algemeen o.a. door: in te staan voor rapporteringen en cijfermateriaal omtrent personeel (loonkost, absenteïsme, ….)

 1. Aanspreekpunt voor personeelsadministratie en sociaaljuridische vragen
   • Je bent het aanspreekpunt op het vlak van personeelsadministratie, sociaaljuridische en arbeidsrechtelijke vragen voor collega’s en directie

 1. Coördinatie van HR-projecten (optimalisatie, vernieuwing, digitalisatie)

In nauw overleg met directie ben je trekker en sta je in voor optimalisatie en vernieuwing binnen uw expertise,  hetzij vanuit wetgeving,  hetzij vanuit interne verbeter en/of veranderingsprojecten binnen de vzw:

  1. Verbetering, verandering, vernieuwing op het vlak van sociaal-juridische thema’s binnen de vzw (vb. uurroosters, …)
  2. Digitalisering personeels- en loonadministratie

 1. Coaching doelgroepmedewerker

Je staat in voor de coaching van een doelgroepmedewerker, die meewerkt in de uitvoerende personeelsadministratie:

  • Eerste aanspreekpunt voor de medewerker
  • Technische ondersteuning/begeleiding in de dagelijkse jobuitvoering
  • Organisatie, uitvoering en opvolging van begeleidingsgesprekken

Belangrijke competenties

 • Motivatie, enthousiasme en interesse hebben voor de werking/doelstellingen van De Kringwinkel in al zijn activiteiten (Kringwinkel, Eco café, Eco-velo)
 • Technische vakkennis
   • Kennis en ervaring personeelsadministratie
   • Actuele kennis van sociaal recht en arbeidsrecht
 • Organisatorische vaardigheden
   • kunnen plannen, organiseren
   • zelfstandig prioriteiten kunnen stellen
   • Zin voor initiatief
 • Flexibel:
   • Kunnen “schakelen” zowel in organisatie/planning als in aanpak/op maat
 • Teamplayer en coach
 • Sterk in analytisch en probleemoplossend denken
 • Administratieve vaardigheden:
   • Goede kennis van MS Office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint…)
   • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • Ordelijk, punctueel, discreet

Opleiding, ervaring, bereidheid

 • Professionele Bachelor in personeelswerk of gelijkwaardig door ervaring  
 • Ervaring in personeelswerk
 • Het bewaren van de nodige discretie omtrent de te behandelen informatie

Arbeidsvoorwaarden

 • Voltijdse tewerkstelling (38/38)  - (4/5 tewerkstelling is bespreekbaar)
 • Contract: Contract onbepaalde duur
 • Verloning:
  • Intern  barema C3a, gebaseerd op PC 327.01
  • Maximum 15 jaar nuttige anciënniteit
  • €7,71 maaltijdcheques (zichtwaarde) per gewerkte dag
 • plaats van tewerkstelling: Ingelmunster
 • indien mogelijk: onmiddellijke indiensttreding

Procedure

2 Medewerkers team logistiek (M/V/X) - magazijnier

Izegemstraat 70a, 8770 Ingelmunster Arbeidszorg
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?
Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
Dan is deze vacature vast iets voor jou!


Binnen team logistiek voorzien we volgende opdrachten waarin je kan groeien:
Je start binnen een vooraf bepaalde opdracht waaruit je verder groeit naar eigen aankunnen en kennis:
o    magazijnier:
    Je zet de binnengebrachte goederen op de juiste plaats binnen het magazijn
    Je registreert de binnen gebrachte goederen
    Je zet goederen klaar voor transport 
    Je sorteert de binnengebrachte goederen vanuit de containerparken 
    Je volgt de orde, netheid en veiligheid binnen het magazijn mee op.
o    Operator goederenlift:
    Je ben verantwoordelijk voor de goederenstroom tussen 2 verdiepingen
    Je communiceert vlot tussen team logistiek en team sortering

Wat verwachten we van jou:
o    Je begrijpt en spreek goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte)
o    Je bent verantwoordelijk en ordelijk
o    Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf en het jobdoel van magazijnier en/of chauffeur
o    Je werkt vlot samenwerking binnen een team
o    Je stelt je flexibel op bij het vervanging van collega’s binnen het team.
o    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren

Dit bieden we jou aan: 
o    Persoonlijke opleiding en groeiplan
o    motivatiepremie
o    Werkkledij
o    Jaarlijkse teamactiviteit
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving!

Hoe leren we jou beter kennen: 
o    Plan een gesprek bij ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
o    Neem zelf contact op met ons:
o    mike.vanluchene@dekringwinkelmidwest.be  of sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be
o    051/24 49 14 (kies 3) en vraag naar Mike of Sylvia
 

2 Medewerkers team techniek (M/V/X) - recyclage

Izegemstraat 70a, 8770 Ingelmunster Arbeidszorg
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?
Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
Dan is deze vacature vast iets voor jou!


Dit worden jouw taken:
o    Demonteren van niet verkoopbare goederen
o    Onderdelen sorteren in de juiste afvalcontainers
o    Intern transporteren van afvalcontainers  

Mogelijkheid om verder te groeien in de andere ateliers binnen het team (hout - elektro - doe het zelf)

Wat verwachten we van jou:
o    Je bezit een of komt in aanmerking voor een AMASE-traject (contacteer jouw trajectbegeleider of bemiddelaar)
o    Je begrijpt en spreek goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte)
o    Je hebt interesse en handigheid in techniek/mechaniek (ervaring is een meerwaarde)
o    Je bent verantwoordelijk en ordelijk
o    Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf
o    Je kan vlot een collega vervangen met andere taken
o    Samenwerking binnen een team 
o    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren 

Dit bieden we jou aan: 
o    Persoonlijke opleiding en groeiplan
o    Motivatiepremie
o    Werkkledij 
o    Jaarlijkse teamactiviteit
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving!
        
Hoe leren we jou beter kennen: 
o    Plan een gesprek bij ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
o    Neem zelf contact op met ons:
o    mike.vanluchene@dekringwinkelmidwest.be  of sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be
o    051/24 49 14 (kies 3) en vraag naar Mike of Sylvia
 

Medewerker team logistiek (M/V/X) - chauffeur (B) / magazijnier - voltijds - vast

Izegemstraat 70a, 8770 Ingelmunster Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu? 
Zoek je een job binnen de dienstverlening waar je dagelijks het verschil kan maken? 
Dan is deze vacature vast iets voor jou! 

Dit worden jouw taken:
o    Als chauffeur:
•    Vrachtwagen in goede orde besturen en beheren.
•    Vrachtwagen op een ordelijke manier laden en lossen
•    Goederen ophalen en leveren bij onze klanten en winkel
•    Goederen controleren op herbruikbaarheid en klanten informeren tijdens de ophalingen.
o    Als bijrijder: 
•    Chauffeur bijstaan tijdens het aanrijden van laad -en loszones 
•    Chauffeur bijstaan bij goederen controle op herbruikbaarheid
o    Als magazijnier:
•    Goederen klaarzetten volgens de bestellingen van de winkels
•    Lossen van goederen en naar de juiste afdeling brengen.
•    Registreren van de goederen
•    Orde en netheid in magazijn opvolgen
•    Goederenlift bedienen
•    Beheren containerpark
•    Heftruck bedienen (indien attest)
•    Inzetbaar, op verplaatsing, bij team inboedel – ophalingen.

Wat verwachten we van jou? 
o    Je bezit een of komt in aanmerking voor een attest collectief maatwerk (contacteer jouw trajectbegeleider of bemiddelaar)
o    Je begrijpt en spreek goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte)
o    Je hebt een rijbewijs B (of C met een rijgeschiktheidsattest of interesse tot doorgroei naar C-bewijs) 
o    Een attest heftruck is een meerwaarde.
o    Je hebt verantwoordelijk zin en werkt ordelijk
o    Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf
o    Je kan vlot een collega vervangen met andere taken
o    Samenwerking binnen een team
o    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren

Dit bieden we jou aan:
o    onbepaalde duur contract (startend met bepaalde duur contract van 6 maanden) – 38 uur per week -dagwerk, geen weekends
o    Persoonlijke opleiding en groeiplan. (o.a. mogelijkheid behalen heftruck attest / C-rijbewijs)
o    Woon-werk vergoeding (fiets/ trein/ bus /auto)
o    Maaltijdcheques
o    Werkkledij
o    Jaarlijkse teamactiviteit
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving!


Hoe leren we jou beter kennen? 
•    Plan een gesprek met ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar 
•    Neem zelf contact met ons op:
o    mike.vanluchene@dekringwinkemlidwest.be of sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be 
o    051 24 49 14 (kies 3) en vraag naar Mike of Sylvia
 

Medewerker team techniek - algemeen (M/V/X) - voltijds of deeltijds - vast

Izegemstraat 70a, 8770 Ingelmunster Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu? 
Zoek je een job binnen de dienstverlening waar je dagelijks het verschil kan maken? 
Dan is deze vacature vast iets voor jou! 

Dit worden jouw taken:
o    We gaan samen met jou op zoek in welk atelier (Elektro – Hout – Recyclage – doe het zelf/ fitness/tapijt) je volop kan groeien. Daarnaast staat je open om ook binnen de andere ateliers, afhankelijke van de nood, je technische vaardigheden in te zetten. 
o    Binnen het Hout – elektro en doe het zelf/fitness/tapijt atelier betekent dit:
    Je sorteert de goederen op verkoopbaarheid.
    Je recupereert onderdelen in kader van hergebruik. 
    Je maakt de goederen verkoopklaar (testen /  schoonmaken )
    Je maakt de goederen klaar voor vervoer naar de winkels (verpakken)
o    Binnen het recyclage atelier:
    Je ontmantelt niet verkoopbare goederen.
    Je sorteert de onderdelen volgens de correcte afvoerstromen.

Wat verwachten we van jou? 
o    Je bezit een of komt in aanmerking voor een attest collectief maatwerk (contacteer jouw trajectbegeleider of bemiddelaar)
o    Je begrijpt en spreekt goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte)
o    Je bent vaardig en/of hebt interesse in mechaniek – techniek.
o    Je bent verantwoordelijk en ordelijk.
o    Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf.
o    Je kan vlot een collega vervangen met andere taken.
o    Samenwerking binnen een divers team. 
o    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren. 

Dit bieden we jou aan:
o    onbepaalde duur contract (startend met bepaalde duur contract van 6 maanden) – 38 uur per week of 19 uur per week – (geen weekendwerk) 
o    Persoonlijke opleiding en groeiplan binnen de verschillende ateliers 
o    Woon-werk vergoeding
o    Maaltijdcheques.
o    Werkkledij.
o    Jaarlijkse teamactiviteit.
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving!

Hoe leren we jou beter kennen? 
o    Plan een gesprek met ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar 
o    Neem zelf contact met ons op:
    mike.vanluchene@dekringwinkemlidwest.be of sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be 
    051 24 49 14 (kies 3) en vraag naar Mike of Sylvia
 

Polyvalent winkelmedewerker focus kassa, halftijdse vervanging

Industrielaan 27a, Torhout Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

                           Heb jij respect voor mens en milieu?
            Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
                        Dan is deze vacature vast iets voor jou!


Dit worden jouw taken:
o    Instaan voor het kassawerk en de administratieve afhandeling van de verkoop
o    Klanten informeren over de goederen, procedures en werking

Dit worden jouw team-taken:
o    Algemeen onderhoud van de winkel
o    Aanvullen van de rekken binnen de winkel
o    Vervanging collega’s met andere opdrachten (in overleg en rekening houdend met kennis/kunde)


Wat verwachten we van jou:
o    Je bezit een of komt in aanmerking voor een attest collectief maatwerk 
o    Je begrijpt en spreekt goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte)
o    Zaterdagwerk is geen probleem
o    Je bent handig
o    Je bent verantwoordelijk en ordelijk
o    Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf
o    Je kan vlot een collega vervangen met andere taken
o    Samenwerking binnen een team 
o    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren 

Dit bieden we jou aan: 
o    Halftijdse tijdelijke tewerkstelling (vervanging zieke collega) in het statuut collectief maatwerk
o    Persoonlijke opleiding en groeiplan
o    Uurrooster: halftijds (gemiddeld 19 per week) – ook zaterdagwerk
o    Woon-werk vergoeding (fiets/ trein/ bus /auto)
o    Maaltijdcheques
o    Werkkledij
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving, jaarlijkse teamactiviteit
o    Plaats tewerkstelling: De Kringwinkel Torhout, Industrielaan 27a, 8820 Torhout

Hoe leren we jou beter kennen: 
o    Plan een gesprek bij ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
o    Neem zelf contact op met ons:
      . via mail: sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be  of mike.vanluchene@dekringwinkelmidwest.be 
      . of telefonisch: 051/24 49 14 (kies 3) en vraag naar Sylvia of Mike 
 

Medewerker onderhoud (M/V/X) - voltijds

Izegemstraat 70a, Ingelmunster Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

                           Heb jij respect voor mens en milieu?
              Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
                        Dan is deze vacature vast iets voor jou!


Dit worden jouw taken:
o    het meewerken  in de refter: je doet de afwas, maakt de koffie en houdt alles netjes
o    het poetsen van de refter, bureau’s, toiletten en andere gemeenschappelijke ruimtes
o    het wassen van linnen/werkkledij en uitdelen van de werkkledij

Wat verwachten we van jou:
o    Je komt in aanmerking voor een tewerkstelling in het kader van Artikel 60. 
o    Je spreekt, leest en begrijpt voldoende Nederlands.
o    Je poetst graag en bent ordelijk, gaat zorgzaam met goederen om.
o    Je neemt verantwoordelijkheid op. 
o    Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf.
o    Je bent flexibel en kan vlot samenwerken met anderen.
o    Je komt regels en afspraken na.
o    Je bent eerlijk en betrouwbaar.
o    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren. 

Dit bieden we jou aan: 
o    Voltijdse tewerkstelling in het kader van Artikel 60
o    Uurrooster: 38u per week – geen weekendwerk
o    Persoonlijke opleiding en groeiplan
o    Werkkledij 
o    Jaarlijkse teamactiviteit
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving
o    Plaats tewerkstelling: Logistiek-Administratief Centrum, Izegemstraat 70a te Ingelmunster
                                        (wandelafstand van het station)        


Hoe leren we jou beter kennen: 
o    Plan een gesprek bij ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
o    Neem zelf contact op met ons:
      . Telefonisch: 051/24 49 14 (kies 3) en vraag naar Sylvia of Mike
      . Of via mail: sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be  of mike.vanluchene@dekringwinkelmidwest.be 
 

Medewerker onderhoud en magazijn (M/V/X) - deeltijds - AMA SE

Izegemstraat 70a, Ingelmunster Arbeidszorg
Meer info
Omschrijving:

                            Heb jij respect voor mens en milieu?
               Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
                          Dan is deze vacature vast iets voor jou!


In overleg en rekening houdend met kennis/kunde/interesse worden de ondersteunende taken afgesproken. Deze kunnen zijn:
o    het meewerken  in de refter: je doet de afwas, maakt de koffie en houdt alles netjes
o    het poetsen van de refter, bureau’s, toiletten en andere gemeenschappelijke ruimtes
o    het wassen van linnen/werkkledij en uitdelen van de werkkledij
o    meehelpen bij de organisatie van het intern magazijn zoals het op orde houden, gevraagde  bestellingen uithalen, nazicht van de aanwezige stock van het            materiaal zodat er voldoende voorraad is.

Wat verwachten we van jou:
o    Je komt in aanmerking voor een AMA SE-traject (traject Arbeidsmatige Activiteit Sociale Economie). 
o    Je spreekt, leest en begrijpt goed Nederlands.
o    Je poetst graag en bent ordelijk, gaat zorgzaam met goederen om.
o    Je neemt verantwoordelijkheid op. 
o    Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf.
o    Je bent flexibel en kan vlot samenwerken met anderen.
o    Je komt regels en afspraken na.
o    Je bent eerlijk en betrouwbaar.
o    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren. 

Dit bieden we jou aan: 
o    Deeltijdse tewerkstelling in het kader van AMA SE
o    Uurrooster: te bespreken (minstens 12u – maximum 20u per week) – geen weekendwerk
o    Persoonlijke opleiding en groeiplan
o    Werkkledij 
o    Jaarlijkse teamactiviteit
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving
o    Plaats tewerkstelling: Logistiek-Administratief Centrum, Izegemstraat 70a te Ingelmunster
                                        (wandelafstand van het station)        


Hoe leren we jou beter kennen: 
o    Plan een gesprek bij ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
o    Neem zelf contact op met ons:
      . Telefonisch: 051/24 49 14 (kies 3) en vraag naar Sylvia of Mike
      .  Of via mail: sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be  of mike.vanluchene@dekringwinkelmidwest.be
 

Polyvalent medewerker sorteeratelier (M/V/X) - voltijds

Izegemstraat 70a, Ingelmunster Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

                          Heb jij respect voor mens en milieu?
             Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
                       Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken:
-    Het sorteren van de tweedehandsgoederen op herbruikbaarheid
-    Het prijzen van deze herbruikbare goederen volgens afspraak
-    Het afwassen van deze goederen indien van toepassing/indien nodig
-    Na een inwerkperiode opleiden van (nieuwe) collega’s

Dit worden jouw team-taken:
-    Samen met alle collega’s instaan voor de orde en netheid van de afdelingen binnen het sorteeratelier (textiel, huisraad, speelgoed, boeken en multimedia,             magazijn)
-    Vervanging collega’s met andere opdrachten (in overleg en rekening houdend met kennis/kunde)

Wat verwachten we van jou:
-    Je komt in aanmerking voor tewerkstelling in het kader van Artikel 60.
-    Je hebt voldoende kennis van Nederlands, lezen en rekenen.
-    Je hebt kennis van de waarde van geld.
-    Je hebt notie van waardevolle goederen.
-    Je werkt nauwkeurig, ordelijk en gaat zorgzaam met goederen om.
-    Je neemt uw verantwoordelijkheid op.
-    Je bent open en respectvol.
-    Je bent bereid om te leren.
-    Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken (teamspeler).
-    Je bent eerlijk en betrouwbaar.
-    Je komt regels en afspraken na.
-    Fysiek is het mogelijk om de gevraagde taken uit te voeren.

Dit bieden we jou aan:
-    Voltijdse tijdelijke tewerkstelling  in het kader van Artikel 60
-    Persoonlijke opleiding en groeiplan
-    Uurrooster: gemiddeld 38u per week – geen weekendwerk
-    Werkkledij 
-    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving, jaarlijkse teamactiviteit
-    Plaats tewerkstelling: Logistiek-Administratief Centrum, Izegemstraat 70a, Ingelmunster

Hoe leren we jou beter kennen:
o    Plan een gesprek bij ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
o    Neem zelf contact op met ons:
      . telefonisch: 051/24 49 14 + keuzenummer 3
      . of via mail:  henk.missiaen@dekringwinkelmidwest.be  of  
                           birgit.seynaeve@dekringwinkelmidwest.be of
                           elien.dobbels@dekringwinkelmidwest.be 
 

Medewerker magazijn en onderhoud (M/V/X) - halftijds - onbepaalde duur

Izegemstraat 70a, Ingelmunster Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

                             Heb jij respect voor mens en milieu?
                Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
                           Dan is deze vacature vast iets voor jou!


Dit worden jouw taken:
o    Organisatie van het intern magazijn: alles op orde houden, gevraagde bestellingen uithalen, nazicht van de aanwezige stock van het materiaal zodat er                voldoende voorraad is.
o    Meewerken in de refter: afwas doen en alles netjes houden.
o    Poetsen: de refter, burelen, toiletten en andere gemeenschappelijke ruimtes.
o    Meehelpen bij het wassen en uitdelen van de werkkledij.

Wat verwachten we van jou:
o    Je bezit een of komt in aanmerking voor een attest collectief maatwerk. 
o    Je spreekt, leest en begrijpt voldoende Nederlands.
o    Je poetst graag en hebt interesse voor het uitvoeren van magazijntaken.
o    Je bent ordelijk, nauwkeurig en gaat zorgzaam met goederen om.
o    Je neemt verantwoordelijkheid op.
o    Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf.
o    Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken.
o    Je komt regels en afspraken na.
o    Je bent eerlijk en betrouwbaar.
o    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren 

Dit bieden we jou aan: 
o    Halftijds contract: eerst tijdelijk en daarna kans op onbepaalde duur
o    Uurrooster: 19u per week – geen weekendwerk
o    Persoonlijke opleiding en groeiplan
o    Woon-werk vergoeding (fiets/ trein/ bus /auto)
o    Maaltijdcheques
o    Werkkledij 
o    Jaarlijkse teamactiviteit
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving!
o    Plaats tewerkstelling: Logistiek en Administratief Centrum, Izegemstraat 70a te Ingelmunster
           (wandelafstand van het station)

Hoe leren we jou beter kennen: 
o    Plan een gesprek bij ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
o    Neem zelf contact op met ons:
      . Via mail: sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be  of mike.vanluchene@dekringwinkelmidwest.be 
      . Telefonisch: 051/24 49 14 (kies 3) en vraag naar Sylvia of Mike 
 

Polyvalent winkelmedewerker (M/V) - voltijds

Lodewijk de Raetlaan 5, Izegem Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

                                       Heb jij respect voor mens en milieu?
                        Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
                                     Dan is deze vacature vast iets voor jou!

In overleg en rekening houdend met kennis/kunde/interesse worden de winkeltaken afgesproken. Deze kunnen zijn:
-    aanvullen van de winkel en opvolgen van de rotatie van de tweedehandsgoederen 
-    bevestigen van de elektronische beveiligingssystemen aan de goederen
-    de klanten informeren over de goederen, procedures en werking
-    meehelpen in de magazijntaken zoals ontvangen, lossen en laden van goederen/ controleren  van goederen op bruikbaarheid/ stapelen van goederen/                 (de)monteren van meubelen/ gepaste formulieren invullen
-    instaan voor kassawerk en administratieve afhandeling van de verkoop
-    klanten bedienen in het eco café, hun bestelling afrekenen en de tafels afruimen
-    …
Samen met alle collega’s gebeurt het onderhoud van de winkel en het Eco-café.


Wat verwachten we van jou:
-    Je komt in aanmerking voor een tewerkstelling in Artikel 60
-    Je begrijpt en spreekt goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte)
-    Zaterdagwerk is geen probleem
-    Je bent klantvriendelijk, open en respectvol
-    Je bent verantwoordelijk en ordelijk
-    Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf
-    Je kan vlot een collega vervangen met andere taken
-    Je kan goed samenwerken met anderen
-    Je komt regels en afspraken na
-    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren 

Dit bieden we jou aan:
-    Voltijdse tijdelijke tewerkstelling  in het kader van Artikel 60
-    Persoonlijke opleiding en groeiplan
-    Uurrooster: gemiddeld 38u per week – ook zaterdagwerk
-    Werkkledij 
-    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving, jaarlijkse teamactiviteit
-    Plaats tewerkstelling: De Kringwinkel Izegem, Lodewijk de Raetlaan 5

Hoe leren we jou beter kennen: 
o    Plan een gesprek bij ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
o    Neem zelf contact op met ons:
      . telefonisch: 051/30 67 98
      . of via mail:  chris.braeckeveldt@dekringwinkelmidwest.be  of  
                           jaimie.buyse@dekringwinkelmidwest.be 

Polyvalent winkelmedewerker focus magazijn (M/V/X) - halftijds - onbepaalde duur

Industrielaan 27a, Torhout Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

                                   Heb jij respect voor mens en milieu?
                    Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
                                 Dan is deze vacature vast iets voor jou!


Dit worden jouw taken:
o    Ontvangen, lossen en laden van goederen
o    Controleren of goederen verkoopbaar zijn
o    Stapelen van goederen, monteren en demonteren van meubels
o    Registreren van inkomende goederen taken
o    Klanten informeren in de geefzone

Dit worden jouw team-taken:
o    Algemeen onderhoud van de winkel
o    Aanvullen van de rekken binnen de winkel
o    Vervanging collega’s met andere opdrachten (in overleg en rekening houdend met kennis/kunde)


Wat verwachten we van jou:
o    Je bezit een of komt in aanmerking voor een attest collectief maatwerk 
o    Je begrijpt en spreekt goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte)
o    Zaterdagwerk is geen probleem
o    Je bent handig
o    Je bent verantwoordelijk en ordelijk
o    Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf
o    Je kan vlot een collega vervangen met andere taken
o    Samenwerking binnen een team 
o    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren 

Dit bieden we jou aan: 
o    Halftijdse tewerkstelling in het statuut collectief maatwerk
o    Eerst een tijdelijk contract met daarna kans op vast
o    Persoonlijke opleiding en groeiplan
o    Uurrooster: halftijds (gemiddeld 19 per week) – ook zaterdagwerk
o    Woon-werk vergoeding (fiets/ trein/ bus /auto), maaltijdcheques, werkkledij
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving, jaarlijkse teamactiviteit
o    Plaats tewerkstelling: De Kringwinkel Torhout, Industrielaan 27a, 8820 Torhout

Hoe leren we jou beter kennen: 
o    Plan een gesprek bij ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
o    Neem zelf contact op met ons:
               via mail: sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be  of mike.vanluchene@dekringwinkelmidwest.be 
               telefonisch: 051/24 49 14 (kies 3) en vraag naar Sylvia of Mike 
 

Medewerker team techniek – houtatelier (vervanging – bepaalde duur)

Izegemstraat 70a, 8770 Ingelmunster Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?

Zoek je een job binnen de dienstverlening waar je dagelijks het verschil kan maken?

Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken:

 • Je wordt in hoofdzaak ingezet binnen het houtatelier
  • Je sorteert de goederen op verkoopbaarheid.
  • Je recupereert onderdelen in kader van hergebruik.
  • Je maakt de goederen verkoopklaar (testen /  schoonmaken )
  • Je maakt de goederen klaar voor vervoer naar de winkels (verpakken)
 • In functie van vervanging van een collega of het bewaren van continuïteit van de werking kan je ingezet worden in de andere ateliers binnen team techniek:
  • Elektro en  doe het zelf/ fitness/tapijten (zelfde deeltaken als binnen het houtatelier)
  • Recyclage:
   • Je ontmantelt niet verkoopbare goederen.
   • Je sorteert de onderdelen volgens de correcte afvoerstromen.

Wat verwachten we van jou?

 • Je bezit een of komt in aanmerking voor een attest collectief maatwerk (contacteer jouw trajectbegeleider of bemiddelaar)
 • Je begrijpt en spreekt goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte)
 • Je bent vaardig en/of hebt interesse in mechaniek – techniek.
 • Je bent verantwoordelijk en ordelijk.
 • Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf.
 • Je kan vlot een collega vervangen met andere taken.
 • Samenwerking binnen een divers team.
 • Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren.

Dit bieden we jou aan:

 • bepaalde duur contract , vervanging
 • Persoonlijke opleiding en groeiplan binnen de verschillende ateliers
 • Woon-werk vergoeding
 • Maaltijdcheques.
 • Werkkledij.
 • Jaarlijkse teamactiviteit.
 • Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving!

Hoe leren we jou beter kennen?

Twee polyvalente winkelmedewerkers (M/V/X) - halftijds - onbepaalde duur

Lodewijk de Raetlaan 5, Izegem Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

                                  Heb jij respect voor mens en milieu?
                   Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
                               Dan is deze vacature vast iets voor jou!

In overleg en rekening houdend met kennis/kunde/interesse worden de winkeltaken afgesproken.    Deze kunnen zijn:
-    aanvullen van de winkel en opvolgen van de rotatie van de tweedehandsgoederen 
-    bevestigen van de elektronische beveiligingssystemen aan de goederen
-    de klanten informeren over de goederen, procedures en werking
-    meehelpen in de magazijntaken zoals ontvangen, lossen en laden van goederen/ controleren  van goederen op bruikbaarheid/ stapelen van goederen/ (de)monteren van meubelen/ gepaste formulieren invullen
-    instaan voor kassawerk en administratieve afhandeling van de verkoop
-    klanten bedienen in het eco café, hun bestelling afrekenen en de tafels afruimen
-    …
Samen met alle collega’s gebeurt het onderhoud van de winkel en het Eco-café.

Wat verwachten we van jou:
-    Je bezit of komt in aanmerking voor een tewerkstelling in Collectief Maatwerk
-    Je begrijpt en spreekt goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte)
-    Zaterdagwerk is geen probleem
-    Je bent klantvriendelijk, open en respectvol
-    Je bent verantwoordelijk en ordelijk
-    Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf
-    Je kan vlot een collega vervangen met andere taken
-    Je kan goed samenwerken met anderen
-    Je komt regels en afspraken na
-    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren 

Dit bieden we jou aan:
-    Halftijdse tewerkstelling in het kader van Collectief Maatwerk
-    Eerst een tijdelijk contract met daarna kans op vast
-    Persoonlijke opleiding en groeiplan
-    Uurrooster: gemiddeld 19u per week – ook zaterdagwerk
-    Woon-werk vergoeding (fiets/ trein/ bus /auto), maaltijdcheques
-    Werkkledij 
-    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving, jaarlijkse teamactiviteit
-    Plaats tewerkstelling: De Kringwinkel Izegem, Lodewijk de Raetlaan 5

Hoe leren we jou beter kennen: 
o    Plan een gesprek bij ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
o    Neem zelf contact op met ons:
                . Telefonisch: 051/24 49 14 (kies 3) en vraag naar Sylvia of Mike 
          . Of vial mail: sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be  of mike.vanluchene@dekringwinkelmidwest.be 
 

Technisch talent

Ingelmunster Vrijwilligerswerk
Meer info
Omschrijving:

Welkom bij de Kringwinkel Midwest, een vzw met een hart voor mens en milieu. We werken hard mee aan een duurzame wereld. Door gebruikte spullen een tweede leven te geven, creëren we tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en verkleinen we de afvalberg. Zo zorgen we voor een nieuwe toekomst voor voorwerpen én mensen.


 

Onze technische ateliers zijn op zoek naar echte doe-het-zelvers die overweg kunnen met het herstellen van verschillende materialen. Kan jij vergane meubels in hun oude glorie herstellen? Kan jij een koppige grasmachine terug doen maaien? Heb je kennis van de winkelwaarde van verschillende materialen en wil je ons helpen een correcte prijs te plakken op ons doe-het-zelf materiaal? Heb je een voorliefde voor retro en audio en kan je uitgezongen radio’s weer laten spelen? Dan ben jij het talent dat we zoeken om onze technische ateliers nog meer te doen stralen.


 

We bieden jou een aangename werkomgeving waar je in contact komt met een diverse groep medewerkers en geven je de kans om je eigen talenten in te zetten voor onze vzw. Je zal deel uitmaken van het team, en zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan teammomenten. Wie bieden jou de nodige ondersteuning en je kan rekenen op een onkostenvergoeding voor verplaatsingen en aangepaste werkkledij indien nodig.


 

Interesse? Stuur gerust een mailtje naar info@dekringwinkelmidwest.be en we contacteren je.

Taalondersteuning

Ingelmunster Vrijwilligerswerk
Meer info
Omschrijving:

Welkom bij de Kringwinkel Midwest, een vzw met een hart voor mens en milieu. We werken hard mee aan een duurzame wereld. Door gebruikte spullen een tweede leven te geven, creëren we tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en verkleinen we de afvalberg. Zo zorgen we voor een nieuwe toekomst voor voorwerpen én mensen.


 

Om onze medewerkers de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om verder te groeien, zoeken we vrijwilligers die zin hebben om onze anderstalige medewerkers te helpen met de Nederlandse taal. Dit door samen op de werkvloer taken uit te voeren en hen te ondersteunen waar nodig.


 

We bieden jou een aangename werkomgeving waar je in contact komt met een diverse groep medewerkers en geven je de kans om je eigen talenten in te zetten voor onze vzw. Je zal deel uitmaken van het team, en zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan teammomenten. Wie bieden jou de nodige ondersteuning en je kan rekenen op een onkostenvergoeding voor verplaatsingen en aangepaste werkkledij indien nodig.


 

Interesse? Stuur gerust een mailtje naar info@dekringwinkelmidwest.be en we contacteren je.

Logistieke ondersteuning

Ingelmunster Vrijwilligerswerk
Meer info
Omschrijving:

Welkom bij de Kringwinkel Midwest, een vzw met een hart voor mens en milieu. We werken hard mee aan een duurzame wereld. Door gebruikte spullen een tweede leven te geven, creëren we tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en verkleinen we de afvalberg. Zo zorgen we voor een nieuwe toekomst voor voorwerpen én mensen.


 

Om dat te kunnen doen, zijn we op zoek naar vrijwilligers die onze logistieke werking kunnen ondersteunen. Heb je zin om samen met onze medewerkers op pad te gaan om hen te helpen met de Nederlandse taal? Ben je een chauffeur in hart en nieren en kriebelt het om de baan op te gaan? Of ben je een krak in klantencontact? In onze logistieke werking zoeken we het allemaal.


 

We bieden jou een aangename werkomgeving waar je in contact komt met een diverse groep medewerkers en geven je de kans om je eigen talenten in te zetten voor onze vzw. Je zal deel uitmaken van het team, en zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan teammomenten. Wie bieden jou de nodige ondersteuning en je kan rekenen op een onkostenvergoeding voor verplaatsingen en aangepaste werkkledij indien nodig.


 

Interesse? Stuur gerust een mailtje naar info@dekringwinkelmidwest.be en we contacteren je.

Helpende handen sortering

Ingelmunster Vrijwilligerswerk
Meer info
Omschrijving:

Welkom bij de Kringwinkel Midwest, een vzw met een hart voor mens en milieu. We werken hard mee aan een duurzame wereld. Door gebruikte spullen een tweede leven te geven, creëren we tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en verkleinen we de afvalberg. Zo zorgen we voor een nieuwe toekomst voor voorwerpen én mensen.


 

Om die doelstellingen waar te maken, zijn op zoek naar helpende handen in ons sorteeratelier. Kan jij zeldzame postzegels spotten? Weet jij als geen ander hoe je een designer-handtas kan onderscheiden van een fake? Of wil je onze medewerkers ondersteunen in sorteren en prijzen van boeken, textiel, huisraad of speelgoed? Dan pas jij perfect in het plaatje van ons sorteeratelier.


 

We bieden jou een aangename werkomgeving waar je in contact komt met een diverse groep medewerkers en geven je de kans om je eigen talenten in te zetten voor onze vzw. Je zal deel uitmaken van het team, en zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan teammomenten. Wie bieden jou de nodige ondersteuning en je kan rekenen op een onkostenvergoeding voor verplaatsingen en aangepaste werkkledij indien nodig.


 

Interesse? Stuur gerust een mailtje naar info@dekringwinkelmidwest.be en we contacteren je.


 

Klustalent

Ingelmunster Vrijwilligerswerk
Meer info
Omschrijving:

Welkom bij de Kringwinkel Midwest, een vzw met een hart voor mens en milieu. We werken hard mee aan een duurzame wereld. Door gebruikte spullen een tweede leven te geven, creëren we tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en verkleinen we de afvalberg. Zo zorgen we voor een nieuwe toekomst voor voorwerpen én mensen.


 

Daarvoor zijn wij op zoek naar handige Harry’s of Henriëttes die onze organisatie komen versterken.
Ben je een krak in schilderen? Kan je goed overweg met een heggenschaar of schuilt er een verborgen lasser in jou? Of ben je gewoon een echte klusfanaat die een aantal uur per week de handen uit de mouwen wil komen steken? Dan ben jij helemaal wie we zoeken.


 

We bieden jou een aangename werkomgeving waar je in contact komt met een diverse groep medewerkers en geven je de kans om je eigen talenten in te zetten voor onze vzw. Je zal deel uitmaken van het team, en zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan teammomenten. Wie bieden jou de nodige ondersteuning en je kan rekenen op een onkostenvergoeding voor verplaatsingen en aangepaste werkkledij indien nodig.


 

Interesse? Stuur gerust een mailtje naar info@dekringwinkelmidwest.be en we contacteren je.

De Kringwinkel Zoekt Vrijwilligers

Ingelmunster Vrijwilligerswerk
Meer info
Omschrijving:

Welkom bij de Kringwinkel Midwest, een vzw met een hart voor mens en milieu. We werken hard mee aan een duurzame wereld. Door gebruikte spullen een tweede leven te geven, creëren we tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en verkleinen we de afvalberg. Zo zorgen we voor een nieuwe toekomst voor voorwerpen én mensen.


 

Daarvoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers die samen met ons de handen uit de mouwen willen steken om onze vzw nog meer te laten groeien.


 

Ben je sociaal en wil je onze anderstalige medewerkers helpen met hun Nederlands? Ben je een handige Harry of een echte klusfanaat? Heb je een passie voor oud gerief of heb je een liefde voor retro en audio? Ben je een krak in oude meubels opnieuw te doen stralen of heb je gewoon zin om je talenten bij ons in te zetten en samen te werken aan een duurzame toekomst?

Dan ben jij wie we zoeken!


 

We bieden jou een aangename werkomgeving waar je in contact komt met een diverse groep medewerkers en geven je de kans om je eigen talenten in te zetten voor onze vzw. Je zal deel uitmaken van het team, en zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan teammomenten. Wie bieden jou de nodige ondersteuning en je kan rekenen op een onkostenvergoeding voor verplaatsingen en aangepaste werkkledij indien nodig.Interesse? Dinsdag 20/06 om 10u houden wij een infomoment. Wil je er graag bij zijn? Stuur een mailtje naar info@dekringwinkelmidwest.be voor meer informatie. 


 

Hopelijk tot dan!

Medewerker Eco-Vélo (M/V/X) (halftijds – bepaalde duur 6 maanden )

Westlaan + Fietspunt - Station Roeselare Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?
Zoek je een job binnen de dienstverlenging waar je dagelijks het verschil kan maken?
Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken 
o    Je wordt ingezet in ons atelier aan de Westlaan of in het Fietspunt aan het station van Roeselare
o    Je staat in voor herstel van fietsen:  voor pendelaars, tweedehandsfietsen -en/of  huurfietsen
o    Je stelt een fiets samen uit tweedehands onderdelen.
o    Je demonteert oude fietsen en sorteert de onderdelen in kader van hergebruik. 
o    Je kan ingezet worden bij het ophalen en lossen van fietsen (Indien rijbewijs B: chauffeur bestelwagen)
o    Extra taken:
    Je bent mee verantwoordelijk voor de schoonmaak van de gebouwen
    Je staat mee in voor het onderhoud, orde en netheid van de fietsstallingen aan het station (zwerfvuil, opruimen achtergelaten fietsen) -> buitenwerk.
    
Wat verwachten we van jou?
o    Je bezit of komt in aanmerking voor een attest collectief maatwerk (contacteer jouw trajectbegeleider of bemiddelaar)
o    Je hebt technische vaardigheden.  Ervaring of kennis fietsherstel is een meerwaarde.
o    Je bent bereid te groeien in de job van fietshersteller.
o    Je bent fysiek in staat om alle taken binnen de job uit te voeren.
o    Je bent sociaal en klantvriendelijk.
o    Je hebt een goede kennis van het Nederlands.
o    Je kan zelfstandig werken.
o    Je kan vlot een collega vervangen -> wisselen van taak en locatie.
o    Je bent ordelijk en nauwkeurig.
o    Je kan vlot samenwerkingen in een divers team.

Dit bieden we jou aan: 
o    Halftijds contract van 19 uur per week – bepaalde duur 6 maanden
o    Persoonlijke begeleiding en groeiplan (fietshersteller)
o    Maaltijdcheques
o    Woon-werk vergoeding
o    Werkkledij
o    Jaarlijkse teamactiviteit
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving!

Hoe leren we jou beter kennen: 
o    Plan een gesprek met ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar.
o    Neem zelf contact op met ons:
o    mike.vanluchene@dekringwinkelmidwest.be  of sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be
o    051/24 49 14 (kies 3) en vraag naar Mike of Sylvia.
 

Winkelmedewerker - Kringwinkel Tielt (M/V/X)

Deken Darraslaan 58, 8700 Tielt Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?
Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken 
Binnen  jouw eigen talenten,  interesse en aankunnen groei je in onderstaande taken en  naar volwaardige winkelmedewerker:
o    Winkeltaken:
    Het informeren van klanten over de producten, procedures en werking 
    aanvullen van de winkelrekken 
    opvolgen van de rotatie van de tweedehandsgoederen 
    bevestigen van de elektronische beveiligingssystemen aan de goederen 
    Instaan voor het kassawerk en de administratieve afhandeling van de verkoop
o    Eco-café
    opnemen van bestellingen van de klanten
    maaltijden opwarmen
    afrekenen van de bestellingen
    afruimen van tafels
    afwassen
    aanvullen van de frigo’s
o    Magazijntaken:
    de klanten informeren over de goederen, procedures en werking
    ontvangen, lossen en laden van goederen
    controleren  van goederen op bruikbaarheid
    stapelen van goederen
    (de)monteren van meubelen
    gepaste formulieren invullen

Dit worden jouw team-taken:
o    Algemeen onderhoud van de winkel
o    Vervanging collega’s met andere opdrachten (in overleg en rekening houdend met talenten)

Wat verwachten we van jou?
o    Je komt in aanmerking voor een traject artikel 60
o    Je begrijpt en spreek goed Nederlands.
o    Je bent vlot in contact met klanten
o    Je bent vlot in rekenen en correct in het omgaan met geld. 
o    Ervaring in horeca of verkoop is een meerwaarde
o    Je kan goed zelfstandig werken en daarnaast ben je een fijne collega
o    Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf
o    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren

Dit bieden we jou aan: 
o    Tewerkstelling van 38 uur per week
o    Persoonlijke ondersteuning en opleiding
o    Werkkledij
o    Jaarlijkse teamactiviteit
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving!

Hoe leren we jou beter kennen: 
o    Plan een gesprek via jouw trajectbegeleider
o    Contact persoon: julie.nuytten@dekringwinkelmidwest.be  of Thomas.vandenhouweele@dekringwinkelmidwest.be 
o    051/405527
 

Medewerker Eco-Vélo – buiten onderhoud (M/V/X)

stationsplein 55 bus 5, 8800 Roeselare Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?
Zoek je een job binnen de dienstverlenging je waar dagelijks het verschil kan maken?
Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken 
o    Je staat mee in voor het onderhoud, orde, veiligheid en netheid van de fietsstallingen aan het station:
    Opruimen zwerfvuil
    Onderhoud fietsstallingen
    Rechtzetten van omgevallen fietsen
    Aanspreken reizigers over het correct stallen van hun fiets 
    Opruimacties achtergelaten fietsen
o    Extra taken:
    Je herstelt fietsen van pendelaars en huurfietsen 
    Je kan ingezet worden bij het ophalen en lossen van fietsen (Indien rijbewijs B: chauffeur bestelwagen)
    Je bent mee verantwoordelijk voor de schoonmaak van de gebouwen

Wat verwachten we van jou?
o    Je start een traject artikel 60
o    Je werk graag buiten in alle weersomstandigheden 
o    Je bent fysiek in staat om alle taken binnen de job uit te voeren 
o    Je bent sociaal en vriendelijk
o    Je hebt technische vaardigheden.  Ervaring of kennis fietsherstel is een meerwaarde.
o    Je hebt een goede kennis van het Nederlands. 
o    Je kan zelfstandig werken.
o    Je bent ordelijk en nauwkeurig.
o    Je kan vlot samenwerkingen in een divers team.

Dit bieden we jou aan: 
o    Persoonlijke begeleiding en groeiplan
o    Werkkledij
o    Jaarlijkse teamactiviteit
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving!

Hoe leren we jou beter kennen: 
o    Plan een gesprek via jouw trajectbegeleider
o    Contact personen: frederik.vanacker@dekringwinkelmidwest.be / andy.vanexem@dekringwinkelmidwest.be / kenzie.boutte@dekringwinkelmidwest.be 

2 Medewerkers Eco Vélo - fietsherstel (M/V/X)

Westlaan 504, 8800 Roeselare en/of fietspunt station Roeselare Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?
Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken 

Na een interne opleiding wordt je ingezet als fietshersteller binnen het atelier in de Westlaan. Je kan er doorgroeien naar inzetbaarheid binnen het fietspunt (station) Roeselare.

o    Je demonteert oude fietsen en sorteert de onderdelen in kader van hergebruik. 
o    Je staat in voor het herstel van fietsen:  voor pendelaars, tweedehandsfietsen -en/of  huurfietsen
o    Je stelt een fiets samen uit tweedehands onderdelen.
o    Je kan ingezet worden bij het ophalen en lossen van fietsen (Indien rijbewijs B: chauffeur bestelwagen)
o    Extra taken:
    Je bent mee verantwoordelijk voor de schoonmaak van de gebouwen
    Je staat mee in voor het onderhoud, orde en netheid van de fietsstallingen aan het station (zwerfvuil, opruimen achtergelaten fietsen) -> buitenwerk.

Wat verwachten we van jou?
o    Je start een traject artikel 60
o    Je begrijpt en spreek goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte)
o    Je bent gemotiveerd om een interne opleiding: basis fietsherstel te volgen (ervaring in het herstellen van fietsen is een meerwaarde)
o    Je ben handig en hebt voeling (werkervaring is een meerwaarde) met mechaniek/techniek
o    Je kan goed zelfstandig werken en daarnaast ben je een fijne collega.
o    Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf
o    Je bent sociaal en klantvriendelijk
o    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren 
o    Bezit van een rijbewijs B is een meerwaarde

Dit bieden we jou aan: 
o    Tewerkstelling van 38 uur per week dit vanaf september
o    Basisopleiding tot fietshersteller (indien nodig met taalondersteuning)
o    Persoonlijke ondersteuning
o    Werkkledij
o    Jaarlijkse teamactiviteit
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving!

Hoe leren we jou beter kennen: 
o    Plan een gesprek via jouw trajectbegeleider
o    Contact personen: frederik.vanacker@dekringwinkelmidwest.be / andy.vanexem@dekringwinkelmidwest.be / kenzie.boutte@dekringwinkelmidwest.be 
 

Winkelmedewerker (M/V/X) - deeltijds - AMA SE

Lodewijk de Raetlaan 5, Izegem Arbeidszorg
Meer info
Omschrijving:

Winkelmedewerker (M/V/X) - Izegem
(AMA SE – arbeidsmatige activiteiten sociale economie)

Heb jij respect voor mens en milieu?
Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
Dan is deze vacature vast iets voor jou!

In overleg en rekening houdend met kennis/kunde/interesse worden de taken afgesproken. Deze kunnen zijn:
o    In de winkel zelf:
    Het aanvullen van de rekken in de verschillende afdelingen en het opvolgen van de rotatie van de goederen
    Meehelpen om de winkelafdeling op orde te houden
    Bij de afdeling textiel de elektronische beveiligingssystemen bevestigen
    Instaan voor het kassawerk en de administratieve afhandeling van de verkoop
o    In het magazijn:
    Ontvangen, lossen en laden van goederen
    Controleren of goederen verkoopbaar zijn
    Correct stapelen van goederen, alles op orde houden
    Registreren van inkomende goederen
    Klanten informeren in de geefzone
    Monteren en demonteren van meubels
o    In het Eco-café:
    Opnemen van bestellingen en bedienen van klanten
    Afrekenen van de bestellingen
    Maaltijden opwarmen
    Afruimen van tafels, afwassen, aanvullen van de frigo’s,…
Samen met alle collega’s gebeurt het onderhoud van de winkel en het Eco-café.

Wat verwachten we van jou:
o    Je komt in aanmerking voor een AMA SE-traject. 
o    Je begrijpt en spreekt goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte).
o    Zaterdagwerk is geen probleem.
o    Je bent klantvriendelijk, open en respectvol.
o    Je bent verantwoordelijk, ordelijk en gaat zorgzaam met goederen om. 
o    Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf.
o    Je kan vlot samenwerken met anderen.
o    Je komt regels en afspraken na.
o    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren. 

Dit bieden we jou aan: 
o    Deeltijdse tewerkstelling in het kader van AMA SE
o    Uurrooster: te bespreken (minstens 12u – maximum 20u per week) – ook zaterdagwerk
o    Persoonlijke opleiding en groeiplan
o    Werkkledij 
o    Jaarlijkse teamactiviteit
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving
o    Plaats tewerkstelling: De Kringwinkel Izegem, Lodewijk de Raetlaan 5

Hoe leren we jou beter kennen: 
o    Plan een gesprek bij ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
o    Neem zelf contact op met ons:
             Telefonisch: 051/24 49 14 (kies 3) en vraag naar Sylvia of Mike
             Of via mail: sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be  of mike.vanluchene@dekringwinkelmidwest.be
 

Medewerker Electro – team techniek (M/V/X)

Izegemstraat 70a, 8770 Ingelmunster Arbeidszorg
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?
Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
Dan is deze vacature vast iets voor jou!


Dit worden jouw taken:
Verkoop klaar maken van kleine elektro toestellen:

 • Sorteren van toestellen per soort (audio, TV, huishoud, verlichting, .)
 • Testen van toestellen naar werking en veiligheid
 • Reinigen van de toestellen
 • Uitvoeren van kleine herstellingen
 • Prijzen van de toestellen

Administratie

 • Opmaken productpaspoorten
 • Registreren van het product en herstellingen

Magazijntaken

 • Sorteren en stockeren van binnengebrachte goederen
 • Recupereren van reserve-onderdelen 

Wat verwachten we van jou:

 • Je bezit een of komt in aanmerking voor een AMASE-traject (contacteer jouw trajectbegeleider of bemiddelaar)
 • Je begrijpt en spreek goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte)
 • Je hebt interesse en handigheid in techniek/mechaniek (ervaring is een meerwaarde)
 • Je bent verantwoordelijk en ordelijk
 • Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf
 • Je kan vlot een collega vervangen met andere taken
 • Samenwerking binnen een team 
 • Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren 

Dit bieden we jou aan: 

 • Persoonlijke opleiding en groeiplan
 • Werkkledij 
 • Jaarlijkse teamactiviteit
 • Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving!

        
Hoe leren we jou beter kennen: 

 • Plan een gesprek bij ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
 • Neem zelf contact op met ons:
  • mike.vanluchene@dekringwinkelmidwest.be  of sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be
  • 051/24 49 14 (kies 3) en vraag naar Mike of Sylvia
    

Winkelmedewerker (M/V/X), Kringwinkel Tielt

Deken Darraslaan 58, 8700 Tielt Arbeidszorg
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?
Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
Dan is deze vacature vast iets voor jou!


Volgens jouw interesse en talent kan je groeien in volgende taken: 
In de winkel zelf:

 • Aanvullen van rekken in de verschillende afdelingen (boeken, textiel huisraad, meubels, elektro of DVD-CD)
 • Ordelijk houden van de winkel
 • Algemeen onderhoud van de winkel 
 • Kassamedewerker

In het magazijn:

 • Ontvangen, lossen en laden van goederen
 • Controleren of goederen verkoopbaar zijn
 • Stapelen van goederen
 • Registreren van inkomende goederen
 • Klanten informeren in de geefzone
 • Monteren en demonteren van meubels
 • Algemeen onderhoud magazijn 

In het Eco-Café:

 • Bedienen van klanten
 • Opwarmen van snacks.
 • Algemeen onderhoud Eco-Café

Wat verwachten we van jou:

 • Je bezit een of komt in aanmerking voor een AMASE-traject (contacteer jouw trajectbegeleider of bemiddelaar)
 • Je begrijpt en spreekt goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte)
 • Zaterdagwerk is geen probleem
 • Je bent verantwoordelijk en ordelijk
 • Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf
 • Je kan vlot een collega vervangen met andere taken
 • Je kan vlot samenwerking binnen een team 
 • Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren 

Dit bieden we jou aan: 

 • Persoonlijke opleiding en groeiplan
 • Werkkledij 
 • Jaarlijkse teamactiviteit
 • Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving!

        
Hoe leren we jou beter kennen: 

 • Plan een gesprek bij ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
 • Neem zelf contact op met ons:
  • mike.vanluchene@dekringwinkelmidwest.be  of sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be
  • 051/24 49 14 (kies 3) en vraag naar Mike of Sylvia

Medewerker Eco-velo/Fietspunt (M/V/X) - deeltijds - AMA SE - Roeselare

Roeselare Arbeidszorg
Meer info
Omschrijving:

Functieomschrijving:

Wil jij werken in een organisatie met aandacht voor de mens en milieu ? Een organisatie die werkt aan teamwerk en toch iedereen apart begeleidt ? Een organisatie die de fiets promoot als een goedkoop en gezond vervoermiddel ? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.

Je wordt ingeschakeld bij het uitvoeren van ondersteunende taken bij de werking van het fietspunt/Eco-velo. De focus ligt hierbij op volgende taken:

 • Toezicht en onderhoud van de fietsstallingen
 • Onderhoud stationsomgeving
 • Onderhoud eco-velo (onthaal, keuken en sanitair)
 • Boodschappendienst

Profiel:

 • Je komt in aanmerking voor het statuut Arbeidsmatige Activiteit Sociale Economie (= AMA SE).
 • Je beschikt over een basiskennis van het Nederlands.
 • Je bent vriendelijk en beleefd ten opzichte van klanten en collega’s.
 • Je werkt ordelijk en zorgvuldig.
 • Je kan omgaan met regels en afspraken.
 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.
 • Je hebt een goede fysieke conditie.

Aanbod:

 • Tewerkstelling in het kader van AMA SE
 • Indiensttreding: onmiddellijk
 • Uurrooster: te bespreken, minimum 12u/week – maximum 20u/week
 • Weekendwerk is uitzonderlijk.
 • Plaats tewerkstelling: Fietspunt/Eco-velo te Roeselare (vlakbij het station)
   

Hoe reageren:

Contacteer jouw trajectbegeleider en overloop deze vacature. Bij interesse, maak dan een afspraak met Mike Van Luchene of Sylvia Samyn op het telefoonnummer 051/24 49 14 (keuzenummer 3). Via de volgende mailadressen kan je ook contact opnemen: mike.vanluchene@dekringwinkelmidwest.be of sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be.

Medewerker team techniek - algemeen (M/V/X)

Izegemstraat 70a, 8770 Ingelmunster Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?
Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken 
Magazijntaken:

 • Sorteren van binnengebrachte goederengoederen 
 • Goederenstroom binnen het atelier verzorgen

Controle op verkoopbaarheid van producten
Verkoop klaar maken van producten (elektro en/of hout)

 • Reinigen
 • Monteren en demonteren
 • Recupereren van reserveonderdelen
 • Uitvoeren van kleine herstellingen
 • Prijzen

 Administratie

 • Opmaken productpaspoorten
 • Registreren van het product en herstellingen

Recyclage

 • Demonteren van niet verkoopbare goederen
 • Sorteren in de juiste afvalcontainers
 • Container verplaatsen binnen het atelier. 

Wat verwachten we van jou?

 • Je komt in aanmerking voor een traject artikel 60
 • Je begrijpt en spreek goed Nederlands.
 • Je ben handig en hebt voeling met mechaniek/techniek (basiskennis van een technisch beroep is een meerwaarde)
 • Je kan goed zelfstandig werken en daarnaast ben je een fijne collega.
 • Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf
 • o    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren

Dit bieden we jou aan: 

 • Tewerkstelling van 38 uur per week
 • Persoonlijke ondersteuning en opleiding
 • Werkkledij
 • Jaarlijkse teamactiviteit
 • Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving!

Hoe leren we jou beter kennen: 

 • Plan een gesprek via jouw trajectbegeleider
 • Contact persoon:
  • stephane.vansweevelt@dekringwinklemidwest.be
  • franky.vandemoortele@dekrinwinkelmidwest.be
  • 051/244914
    

Medewerker Eco Vélo - fietspunt (M/V/X) Station Tielt – Station Roeselare

stationsplein 55 bus 5, 8800 Roeselare + stationsplein 16, 8700 Tielt Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?
Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken 

 • Je bent voor pendelaars een aanspreekpunt voor het fietspunt in Tielt en Roeselare
 • Zorgen voor de ordelijkheid binnen de fietsstalling
 • Opruimen van zwerfvuil in en rondom de fietsstalling
 • Basis herstelling fietsen van pendelaars en huurfietsen
 • Administratie rond fietsherstel
 • Intern transport en leveren/ophalen huurfietsen  

Wat verwachten we van jou?

 • Je start een traject artikel 60
 • Je begrijpt en spreek goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte)
 • Je bent gemotiveerd om een interne opleiding: basis fietsherstel te volgen (ervaring in het herstellen van fietsen is een pluspunt)
 • Je ben handig en hebt voeling met mechaniek/techniek
 • In bezit zijn van een rijbewijs B is een meerwaarde
 • Je kan goed zelfstandig werken en daarnaast ben je een fijne collega.
 • Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf
 • Je bent sociaal en klantvriendelijk
 • Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren

Dit bieden we jou aan: 

 • Tewerkstelling van 38 uur per week dit vanaf september
 • 3 maanden opleiding binnen het fietspunt te Roeselare
 • Persoonlijke ondersteuning
 • Werkkledij
 • Jaarlijkse teamactiviteit
 • Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving!

Hoe leren we jou beter kennen: 

 • Plan een gesprek via jouw trajectbegeleider
 • Contactpersoon: frederik.vanacker@dekringwinkelmidwest.be
   

Medewerker hout - team techniek (M/V/X)

Izegemstraat 70a, 8770 Ingelmunster Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?
Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken 
Magazijntaken:

 • Sorteren van goederen volgens soort meubel in het magazijn
 • Goederenstroom binnen het atelier verzorgen

Controle op verkoopbaarheid
Verkoop klaar maken van meubels:

 • Reinigen van de meubels
 • Monteren en demonteren van meubels
 • Recupereren van reserveonderdelen
 • Uitvoeren van kleine herstellingen

Administratie

 • Opmaken en registreren van productpaspoorten

Wat verwachten we van jou?

 • Je komt in aanmerking voor een traject artikel 60
 • Je begrijpt en spreek goed Nederlands.
 • Je ben handig en hebt voeling met mechaniek/techniek (basiskennis houtbewerking/ meubel is een meerwaarde)
 • Je kan goed zelfstandig werken en daarnaast ben je een fijne collega.
 • Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf
 • Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren

Dit bieden we jou aan: 

 • Tewerkstelling van 38 uur per week
 • Persoonlijke ondersteuning en opleiding
 • Werkkledij
 • Jaarlijkse teamactiviteit
 • Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving!

Hoe leren we jou beter kennen: 

 • Plan een gesprek via jouw trajectbegeleider
 • Contact persoon: franky.vandemoortele@dekrinwinkelmidwest.be
  • 051/244914
    

Medewerker facility: klusjesman/- vrouw – voltijds – Artikel 60 – Ingelmunster

Izegemstraat 70a, Ingelmunster Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Functieomschrijving:

Ben jij een teamplayer en druk je jezelf vlot uit in het Nederlands ? Hou je van sociaal contact en steek je graag de handen uit de mouwen ? Werk je even graag buiten als binnen ? Dan ben jij misschien wel de medewerker die we zoeken.

Je voert onderhoudswerkzaamheden uit in nauwe samenwerking met de werkbegeleider-coach van facility. In deze functie sta je garant voor een comfortabel, veilige en goed onderhouden werkomgeving.

De hoofdtaak bestaat uit het uitvoeren van allerlei klussen in alle vestigingen van onze organisatie: schilderen, opknappen, voorbereidende werken,…

Hierbij zijn er verschillende technische gereedschappen beschikbaar.

Je staat ook mee in voor het groenonderhoud van de buitenterreinen: haag scheren, gras afrijden, …

Tegelijk kan je ingeschakeld worden in één van de technische ateliers (recyclage, elektro en hout).

Profiel:

 • In aanmerking komen voor de tewerkstelling in het statuut Artikel 60.
 • Kennis Nederlands is noodzakelijk.
 • Kennis en ervaring in klussen, lassen en/of houtbewerking is een pluspunt, maar is geen voorwaarde.
 • Je hebt een affiniteit met en een passie voor techniek. Je hebt een hands-on mentaliteit.
 • Je beschikt bij voorkeur over een rijbewijs B.
 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je bent bereid om bij te leren.
 • Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken (teamspeler).
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.
 • Regels en afspraken nakomen.
 • Zorgvuldig, nauwkeurig en ordelijk werken
 • Goede fysieke conditie

Aanbod:

 • Voltijdse tewerkstelling  in het kader van Artikel 60
 • Opleiding op maat
 • Uurrooster: 38u per week - geen weekendwerk
 • Indiensttreding: onmiddellijk
 • Plaats: Logistiek en Administratief Centrum te Ingelmunster (wandelafstand van het station)

Hoe reageren:

Contacteer jouw begeleider bij het OCMW en overloop deze vacature. Indien je denkt dat deze vacature iets voor jou is, maak dan een afspraak met Bennie Durnez via het telefoonnummer 051/24 49 14 (keuzenummer 3) of via een mail naar bennie.durnez @dekringwinkelmidwest.be                                                 

Chauffeur C & magazijn medewerker(M/V/X)- Kringwinkel Midwest Ingelmunster (Halftijds of voltijds – Vast – collectief maatwerk)

Izegemstraat 70a, 8770 Ingelmunster Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?
Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
Dan is deze vacature vast iets voor jou!


Dit worden jouw vaste taken 
o    Als chauffeur:

 • Goederen ophalen en leveren bij onze klanten en winkels.
 • Goederen controleren op herbruikbaarheid en klanten informeren tijdens de ophalingen.
 • Vrachtwagen op een ordelijke manier laden en lossen.

o    Als bijrijder: 

 • Chauffeur bijstaan tijdens het aanrijden van laad -en loszones 

o    Als magazijnier:

 •  Goederen klaarzetten volgens de bestellingen van de winkels
 • Lossen van goederen en naar de juiste afdeling brengen.
 • Registreren van de goederen
 • Orde en netheid in magazijn opvolgen
 • Goederenlift bedienen
 • Beheren containerpark

Wat verwachten we van jou?

 • Je bezit een of komt in aanmerking voor een attest collectief maatwerk (contacteer jouw trajectbegeleider of bemiddelaar)
 • Je begrijpt en spreek goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte)
 • Je hebt een rijbewijs C en rijgeschiktheidsattest (attest heftruck is een meerwaarde)
 • Je bent verantwoordelijk en ordelijk
 • Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf.
 • Je kan vlot een collega vervangen met andere taken.
 • Samenwerking binnen een team. 
 • Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren. 

Dit bieden we jou aan: 

 • Vast contract van 19 of 38 uur per week (startend contract bepaalde duur van 6 maanden). 
 • Persoonlijke opleiding en groeiplan. (Behalen heftruck attest)
 • Woon-werk vergoeding (fiets/ trein/ bus /auto)
 • Maaltijdcheques.
 • Werkkledij.
 • Jaarlijkse teamactiviteit.
 • Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving!

Hoe leren we jou beter kennen: 

 • Plan een gesprek met ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar.
 • Neem zelf contact op met ons:

o    mike.vanluchene@dekringwinkelmidwest.be  of sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be
o    051/24 49 14 (kies 3) en vraag naar Mike of Sylvia.